Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niesłyszących klasa 4a  nagrała specjalne pozdrowienia dla wszystkich posługujących się językiem migowym.

Koordynator projektu Katarzyna Ligudzińska

Film