Koniec pierwszego semestru klasy drugiej zaowocował w klasie 2b wieloma sukcesami w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych. Uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez: Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, Muzeum Żup Solnych w Wieliczce.

Koła Naukowe Super Green oraz Młodzi Nobliści z zapałem przystąpiły do realizacji drugiego etapu V edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  Być jak Ignacy, poświęconemu ekologii. Składa się on z czterech bloków tematycznych: powietrze, woda, odpadki i bioróżnorodność.

Proszę zapoznać się z organizacją zajęć w szkole od 18.01.2021r. oraz z wytycznymi dla klas I-III szkół podstawowych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszej szkole odbył się konkurs na plakat promujący ideę wolontariatu. Była to okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pomoc społeczną na rzecz innych. Uczniowie mogli wykonać pracę dowolną techniką plastyczną oraz w programach  graficznych.

Nasza szkoła znalazła się wśród laureatów I etapu V edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Podkategorie