Samorząd uczniowski

Natalia Jutkiewicz
przewodniczący
Zuzanna Baran
zastępca przewodniczącego
Stanisław Dziędzioła
Zastępca przewodniczącego
Krystian Broda
poczet sztandarowy
Alicja Kowalska
poczet sztandarowy
Julia Głąbicka
poczet sztandarowy