Samorząd uczniowski

Urszula Lendzion
przewodniczący
Zofia Hemerling-Pacholarz
zastępca przewodniczącego
Natalia Drąg
Zastępca przewodniczącego
Filip Citków
poczet sztandarowy
Helena Chuchrowska
poczet sztandarowy
Patrycja Weremko
poczet sztandarowy