14 i 16 września 2022 r. uczniowie klas: 1a, 1b, 4s, 7a, 7s i 8c z SP nr 5 w Jaworze zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli wraz z opiekunami w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.   W tym roku odbyła się ona pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz pokazanie  dzieciom,   że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  otoczenia nie jest tylko coroczna zbiórka  śmieci, lecz głównie zmiana  nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

Udało nam się uporządkować teren w okolicy „małej 5”, Park Pokoju, trasę wiodącą z „dużej 5” do Parku Miejskiego i Parku Pokoju oraz część obszaru nad rzeką Nysą Szaloną wraz z drogą prowadzącą na zalew „Jawornik”. Segregując odpady zauważyliśmy, że najwięcej worków było zapełnionych szkłem a następnie plastikiem. Widać było także duże zaangażowanie uczniów w porządkowanie terenu naszego miasta, co bardzo nas - nauczycieli cieszy. Chcielibyśmy, by wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie przerwali łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec bogactwa niszczonej przyrody.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za czynny udział w „Sprzątaniu świata”, uczniom klasy 7a za przygotowanie i rozwieszenie w szkole plakatów propagujących powyższą akcję oraz Gminie Jawor za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu w/w przedsięwzięcia na terenie naszego miasta, za worki i rękawiczki oraz upominki dla dzieci, które sprawiły im dużo radości.

Akcja sprzątania świata 2022Pokaż galerie

                                                             

                                                               Koordynator szkolnej akcji: Beata Zaim