Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze ogłasza konkurs dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły na projekt graficzny logo z okazji 60-lecia szkoły.

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Uczniowie klas 7d 8 s wzięli udział w projekcie organizowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach programu „Niepodległa”- „Na stadionach i w okopach. Żołnierze - sportowcy na froncie wojny polsko-bolszewickiej”. Zadaniem projektu było upamiętnienie sportowców, którzy w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zamienili strój sportowy na mundur i walczyli na froncie.

Uczennica klasy 2B Hanna Sieradzka otrzymała wyróżnienie w  VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod tytułem :,,Podróże małe i duże-Polska od morza do gór". Celem konkursu było:

Karty kwalifikacyjne na obiady szkolne i do świetlicy dostępne będą na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły i pokoju nr.6 .
Wypełnione karty (do świetlicy obowiązkowo potwierdzone przez zakład pracy) należy dostarczyć koniecznie do 20 sierpnia 2021r.

Podkategorie