Mimo sytuacji panującej w kraju, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz DODN Wrocław postanowiło ( wzorem lat ubiegłych) przyprowadzić konkursy przedmiotowe w ramach Zdolnego Ślązaka – są to jedyne konkursy, które umożliwiają zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, oczywiście po zdobyciu tytułu  Laureata.

10 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Podwórka Talentów NIVEA. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość była skromna i ograniczona jedynie do krótkiego programu artystycznego oraz symbolicznego przecięcia wstęgi przez panią dyrektor Edytę Mikulską.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w zbiórkę pieniędzy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Serdeczne podziękowania kierujemy, do wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę  i okazali gorące serca.

Koniec pierwszego semestru klasy drugiej zaowocował w klasie 2b wieloma sukcesami w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych. Uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez: Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, Muzeum Żup Solnych w Wieliczce.

Koła Naukowe Super Green oraz Młodzi Nobliści z zapałem przystąpiły do realizacji drugiego etapu V edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  Być jak Ignacy, poświęconemu ekologii. Składa się on z czterech bloków tematycznych: powietrze, woda, odpadki i bioróżnorodność.

Podkategorie