dokumenty szkolne

rozliczenie konta rady rodziców za rok 2022-2023.

Nasza szkoła bierze udział w programie UPRIGHT, a wdrażamy go w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków. 
To program psychoedukacyjny, który oparty jest na budowaniu odporności psychicznej. 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Programy WDŻ

Podkategorie