Uczniowie klas 7d 8 s wzięli udział w projekcie organizowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach programu „Niepodległa”- „Na stadionach i w okopach. Żołnierze - sportowcy na froncie wojny polsko-bolszewickiej”. Zadaniem projektu było upamiętnienie sportowców, którzy w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zamienili strój sportowy na mundur i walczyli na froncie.

Uczennica klasy 2B Hanna Sieradzka otrzymała wyróżnienie w  VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod tytułem :,,Podróże małe i duże-Polska od morza do gór". Celem konkursu było:

Karty kwalifikacyjne na obiady szkolne i do świetlicy dostępne będą na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły i pokoju nr.6 .
Wypełnione karty (do świetlicy obowiązkowo potwierdzone przez zakład pracy) należy dostarczyć koniecznie do 20 sierpnia 2021r.

Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowały ciekawe filmiki dla pierwszoklasistów. Słuchając lektury Czesława Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został strażakiem”, dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o tym zawodzie i wykonały związane z tym zadania. Filmik zawierał wiele cennych informacji na temat zachowania się w czasie pożaru, przekazanych w bardzo atrakcyjny sposób.

Mali plastycy z 2 b odnieśli kolejny sukces na skalę ogólnopolską. Dzieci wytrwale pracują podczas dodatkowych zajęć artystycznych w ramach koła plastycznego „Rozwijamy swoje talenty”.

Podkategorie