W piątek 8 marca klasy 4b i 4d uczestniczyły w wycieczce do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Dzieci wzięły udział w zajęciach „Jakość wód i ich potencjał hydrologiczny”. Były to zajęcia terenowe i laboratoryjne.

Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej podróży. W ramach projektu „Moja lektura” dla klas szóstych, siódmych i ósmych w bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne pod nazwą „Tam i z powrotem”. Tym razem motywem przewodnim był „Hobbit” i jego niezwykła podróż. Panie bibliotekarki próbowały przekazać młodzieży, że „Hobbit” jest czymś więcej niż tylko bajką dla dzieci.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy Państwa, że rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się niebawem.

7 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Jaworze odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Uczniowie szkół musieli wykazać się wiadomościami z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych,zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Z okazji Światowego Dnia Kota uczennice z klasy 7a należące do Szkolnego Koła Wolontariatu zainicjowały zbiórkę karmy dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze.

Akcja spotkała się z dużym odzewem, co zapewniło zebranie zapasu jedzenia dla kotów na pewien czas. Oprócz rzeczy materialnych, przekazaliśmy środki finansowe na zakup najpotrzebniejszych akcesoriów i karmy.

Podkategorie