Podczas grudniowych zajęć prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu "Być jak Ignacy", uczniowie Koła Naukowego Super Green, z klasyb 1b, dowiedzieli się czym są odnawialne źródła energii oraz jak wykorzystujemy energię wiatru. Być jak Ignacy „Nauka pełna energii” to VIII edycja programu oświatowego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
W tym roku uczniowie z pomocą Ignacego, robota Blu oraz ciekawych gości uczą się pracować metodą naukową.  Dowiadują się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować! Uczestnicy zdobywają wiedzę o wielu rodzajach energii.
Marta Pawłowska,  Anna Purgał