Przypominamy rodzicom kandydatów do pierwszej klasy na rok szkolny 2023 / 2024, że wypełnione w systemie wnioski i zgłoszenia należy wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10 marca 2023 r.