W październiku nasz szkoła przystąpiła do projektu „ Tydzień Uczniowskich Supermocy”. Bardzo łatwo przychodzi naszym uczniom, ale i również nam dorosłym, mówić o swoich wadach i słabych stronach.

W budowaniu poczucia własnej wartości ogromną rolę odgrywają rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy staja na naszej drodze.  W ramach naszego projektu postanowiliśmy „ dodać skrzydeł” naszym uczniom. Zaprosiliśmy do projektu rodziców, którzy wspólnie ze swoimi dziećmi wypisali, na wyciętych dłoniach z kolorowego papieru, zalety, mocne strony i wszystko to co „uskrzydli” naszych uczniów. Wszystkie dłonie, które powstały w domach oraz w szkole na zajęciach zostały przyklejone do „skrzydeł mocy” uczniów naszej szkoły. Skrzydła znajdują się na trzecim piętrze i przypominają naszym dzieciom o tym, że są wyjątkowe i wartościowe!!! Zapraszamy do robienia sobie zdjęć! Skrzydła czekają!!!

 

Katarzyna Ligudzińska