Średnio w każdej polskiej klasie jest 3 - 4 dzieci dysleksyjnych.

 W dniach 3-9 października obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Święto to zostało zorganizowane aby poruszyć temat problemów, z jakimi na co dzień zmagają się uczniowie z dysleksją. W naszej szkole przygotowane zostały gazetki dotyczące dysleksji oraz udostępniono prezentację, która pomoże rodzicom, dzieciom a także nauczycielom - odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących dysleksji.

Przełamujemy bariery - kolejne zadanie wykonane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno - społecznego "Każdy inny - wszyscy równi"

Katarzyna Ligudzińska

Prezentacja