Głównym celem celebracji tego dnia jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób autystycznych, a także szerzenie świadomości, czym jest autyzm.

Autyzm nie wiąże się z niepełnosprawnością umysłową, a wręcz przeciwnie – często są to osoby z ponadprzeciętną inteligencją. Osoby autystyczne inaczej odbierają dźwięk, światło, obraz, smak, zapach, ból czy dotyk. Tworzą swój wewnętrzny świat, w którym dobrze się czują. Mają problemy z wyrażaniem emocji, budowaniem relacji międzyludzkich, komunikowaniem się z otoczeniem.

Uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły również włączyli się do akcji biorąc udział w projekcie pn. "Kwiecień – miesiącem świadomości autyzmu". Szkoła zrobiła się cała niebieska W ubraniach królował kolor nieba, na korytarzach rozbrzmiewał śpiew dzieciaków. Podczas lekcji uczniowie brali udział w różnych zajęciach integrujących: plastycznych, muzycznych, ruchowych, informatycznych, podczas których podejmowany był temat autyzmu. Klasy oraz korytarze szkolne zostały udekorowane pięknymi plakatami, na których  ominowały ważne hasła np.: AKCEPTACJA, ZROZUMIENIE, SZACUNEK, POMOC, EMPATIA – wartości, które powinniśmy promować nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok dla odmiennych możliwości i potrzeb osób w spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym, jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem

Nasza szkoła dołączyła również do corocznej kampanii społecznej organizowanej przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Rozświetlenie okien na NIEBIESKO stało się zwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, na znak solidarności z osobami będącymi w spektrum oraz ich rodzinami
Wspierajmy się nawzajem, a szczególnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują!!!

Beata Wójcik

2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU Pokaż galerie2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU cd.Pokaż galerie

Więcej zdjęć: tutaj