Miło nam poinformować, że nasz uczeń z klasy 1 s  Fabian Kulczycki zajął II  miejsce w Ogólnopolskim Konkursie" Ekologia w moim domu", kategoria: praca plastyczna klasy I-III. 

Organizatorem XIV edycji konkursu była Szkoła Podstawowa im. ks.Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Celem konkursu było m.in rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych , motywowanie uczniów do samodzielnej pracy  poznawczej i twórczej oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Należy podkreślić,  że w  tej kategorii na konkurs wpłynęło  212 prac  z 14 województw.   

Otwórz zdjęcie

 

Gratulujemy sukcesu!

Joanna Tarnówka-Bałabuch