Uczniowie klas 7d 8 s wzięli udział w projekcie organizowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w ramach programu „Niepodległa”- „Na stadionach i w okopach. Żołnierze - sportowcy na froncie wojny polsko-bolszewickiej”. Zadaniem projektu było upamiętnienie sportowców, którzy w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zamienili strój sportowy na mundur i walczyli na froncie.

Podczas pierwszego spotkania zorganizowanego online, ze względu na sytuację pandemiczną, uczniowie wysłuchali wykładu poświęconego wojnie polsko- bolszewickiej oraz dowiedzieli się, jak w okresie międzywojennym wyglądały zmagania sportowe z udziałem polskich zawodników.

Druga część to konkurs, również zorganizowany online, dla każdej z klas biorących udział.

Najlepsze wyniki w klasie VII d zdobyli Natalia Pirus, Aleksandra Foryś i Wojciech Motyka. W klasie VIII s najlepiej odpowiadali Kamil Kowalczyk, Bartek Mężyk i Alan Wrochna.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni przez organizatorów książkami, komiksami i grami, które powstały w oparciu o życiorysy bohaterów projektu.

Gratulacje dla wszystkich uczestników.

Anna Bełza