Poprzez akcje ekologiczne, w które włącza się nasza szkoła widać, że los naszej planety nie jest nam obojętny. Pomimo krótkiego terminu zbiórki elektrośmieci udało nam się uzbierać ich bardzo dużo.

Z roku na rok ilość zebranego sprzętu przerasta nasze oczekiwania.  Nie sposób zliczyć ilości sprzętów i baterii przyniesionych podczas akcji. Wszystkie elektrograty po segregacji zostały zawiezione do Castoramy w Legnicy, która jest organizatorem zbiórki. Za oddany sprzęt nasza szkoła otrzymała wrzosy, które ozdobią teren wokół budynku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję osobom.  

Kwiaty za elektrogratyPokaż galerie

Anna Purgał i Marta Pawłowska