W piątek 8 marca klasy 4b i 4d uczestniczyły w wycieczce do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Dzieci wzięły udział w zajęciach „Jakość wód i ich potencjał hydrologiczny”. Były to zajęcia terenowe i laboratoryjne.


W ramach zajęć terenowych uczniowie wraz z opiekunami zobaczyli suchy zbiornik retencyjny w Świerzawie oraz wzniesioną na pocz. XX wieku zaporę na prawym dopływie Kaczawy – Kamienniku. Poznali budowę i zasadę działania tych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Dowiedzieli się również o potencjalnych zagrożeniach powodzią i suszą oraz ich zapobieganiu.


W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie pracując w grupach samodzielnie dokonywali analizy próbek wód z różnych źródeł pod kątem podstawowych parametrów fizykochemicznych, a następnie porównywali wyniki. Warsztaty praktyczne rozbudziły ciekawość i pozwoliły dzieciom zgłębić fascynujący świat wody i jej wykorzystanie w życiu codziennym. Pracownicy zagrody zapewnili uczniom doskonałą naukową zabawę!

Z wizytą w Sudeckiej Zagrodzie EdukacyjnejPokaż galerie

Marta Pawłowska, Dominik Włodarczyk