ZAPISY DO ŚWIETLICY I NA OBIADY  na rok szkolny 2020/2021

Karty kwalifikacyjne na obiady szkolne i do świetlicy dostępne będą na stronie internetowej szkoły  oraz wyłożone w przedsionku przy głównym wejściu.

Wypełnione karty (do świetlicy obowiązkowo potwierdzone przez zakład pracy) należy dostarczyć koniecznie  do 28 sierpnia 2020r.

                                                

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci klas I-III, których rodzice pracują.                                    

Wypełnione zgłoszenia należy  wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się  przy wejściu od strony parkingu.

Karty zgłoszenia do świetlicy proszę złożyć w/w terminie.   Po tym terminie zamykamy listę przyjęć dzieci do świetlicy.

 Małgorzata Chaczko  - kierownik świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Karta zgłoszenia na obiady