W dniu 26 czerwca 2020 r.  od godz. 00:01 Zarządzeniem Nr 89 Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 89 wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju obowiązujący do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.    

Stopień ten oznacza zagrożenie terrorystyczne i sabotażowe oraz zagrożenie  w sieciach teleinformacyjnych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców i kierowników jednostek organizacyjnych miasta Jawora o wzmożoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, a także informować odpowiednie służby (tel. 997) w przypadku zauważenia porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania innych oznak nietypowej działalności.

Osoby odpowiedzialne za systemy teleinformatyczne prosimy o wzmożone monitorowanie stany bezpieczeństwa.

 GCZK w Jaworze

Do pobrania Treść zarządzenia