Proszę zapoznać się z procedurą zwrotu podręczników i książek do biblioteki. 

Procedura zwrotu podręczników i książek.