Od 1 czerwca br. Uczniowie  klas IV-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla chętnych uczniów, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości. 

Z   konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).  Konsultacje będą odbywać się zgodnie  z ustalonym harmonogramem przez dyrektora szkoły.  Udział w konsultacjach uczniowie  ustalają z  nauczycielem poprzez platformę Teams. Szczegółowe informacje o procedurach konsultacji będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

1. Harmonogram konsultacji.

2. Procedura konsultacji.

3. Oświadczenie rodzica