W listopadzie w ramach współpracy z MOPS Jawor oraz panią Dorotą Zatorską, nasza szkoła włączyła się do kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Realizowane były lekcje na temat różnorodnych form agresji i przemocy. Przygotowane zostały gazetki oraz plakaty przybliżające cel kampanii. Rodzice podczas zebrań otrzymali ulotki informacyjne. W klasach odbyły się debaty z  wykorzystaniem filmu i własnych wiadomości: „Ofiary i sprawcy”, „Skąd się bierze przemoc i co mogę z tym zrobić?”, „Jak pomagać i jak się bronić?”, „Co możemy zrobić, by w naszej szkole nie było przemocy?” Klasy piąte wzięły  udział w warsztatach w oparciu o film „Gdzie jest Mimi?”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Nauczyciele przyczepili do ubrań pomarańczowe wstążki, które są symbolem kampanii.

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie literackim pn. “Niemoc – przemoc - moc” ogłoszonym przez Poradnię Rodzinną działającą przy MOPS. W kategorii 12-15 lat pierwsze miejsce otrzymała Natalia Koniak, A Hanna Otto otrzymała wyróżnienie.

„Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej” – te słowa znajdziemy na stronie Fundacji po DRUGIE, która jest koordynatorem kampanii w Polsce.

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości, promujący życzliwość i dobro na różnych płaszczyznach. Dzień ten był dopełnieniem przesłania kampanii, że warto budować świat wolny od przemocy, pełen szacunku do drugiego człowieka. Często wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych czy pomóc komuś bezinteresownie.

Ewa Nowowiejska, Marta Pawłowska

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieżyPokaż galerie