ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. IV- V
11 wrzesień 2019r.

KLASA

WYCHOWAWCA

NR  SALI

Data i godz.

zebrania

4a

p. Duszeńko

2

godz. 16.00  

4s

p. Pokrywa

14

godz. 16.00  

5a

p.   Olszowa

22

godz. 16.00  

5b

p.   Włodarczyk

33

godz. 16.00   

5c

p.    Norko

 19

godz. 16.00     

5d

p. Cyrwus

11

godz.16.00

5e

 p.  Janus

12

godz.16.00

5f

p. Gonera

4

godz. 16.00   

5g

p.  Nowowiejska

 

 Zebranie odbyło się 6.09.2019r.   

5s

p. Kopeć

11

12.09.2019r (czwartek)

godz. 16.00

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. VI - VIII

6a

p.  Świebodzińska

23

godz. 16.00    

6b

p.  Kusyk

 19

godz. 16.00     

6c

 p.  Koniak

 3

godz. 16.00      

6s

p.   Citków

 11

godz.16.00

7a

p. Orda

14

godz.16.00

7d

p. Fajkiel

16

godz.16.00

7s

p. Motyka

17

Godz. 16.00

8a

p. Jabłońska

22

Godz.16.00

8s

p. Bełza

21

Godz.16.00