Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze będą organizowane półkolonie letnie.

I turnus odbędzie się w dniach 24.06 – 05.-7.2019, II turnus w dniach 08.07.- 19.07.2019 r.

Pierwszeństwo udziału mają uczniowie szkoły z klas I – III. 

Karty kwalifikacyjne można pobierać w sekretariacie szkoły. 

Ostateczny termin składania kart to  31.05.2019 r