Szanowni rodzice, od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy szkoły, 1 i 3 maja są ustawowo dniami

wolnymi od zajęć. Jedynie 2 maja jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych i w tym dniu świetlica szkolna będzie czynna od 6.30 do 16.00 w dużej szkole.