W przypadku odwołania ogólnopolskiego strajku nauczycieli z dniem 24 kwietnia 2019r. szkoła będzie pracować zgodnie z planem lekcji. Prosimy śledzić informację w mediach.


Jeżeli akcja strajkowa nie zostanie przerwana, szkoła będzie w dalszym ciągu organizować zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 6.30 do 16.00 ( duża ,,5").