Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze informuje, że na portalu rekrutacyjnym do klas pierwszych wystąpił błąd techniczny.
Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do klasy sportowej zostały zakwalifikowane, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 
Lista dzieci przyjętych do klasy sportowej jest dostępna w szkole.
Przepraszamy serdecznie za powstałą sytuację.