W marcu, uczniowie klas 1 – 3 wzięli udział w pokazie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzonym przez uczennice z klasy 6d Agatę Łuczak i Marię Tomasik.


Dzieci uczyły się właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz zdobywały wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Nauczyły się jak zapewniać bezpieczeństwo sobie i poszkodowanym w wypadku, jak sprawdzić przytomność, udrożnić drogi oddechowe czy położyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Dowiedziały się również co to znaczy resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Każdy uczeń mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantoma medycznego. W trakcie warsztatów okazało się, że uczniowie wiedzą, jak wezwać pomoc i dobrze znają numery telefonów alarmowych.

JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (15)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (16)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (17)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (18)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (19)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (20)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (21)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (1)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (2)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (3)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (4)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (5)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (6)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (7)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (8)
JAK NIEŚĆ PIERWSZĄ POMOC (9)

Marta Pawłowska