Dnia 29 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się finałowy etap Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W etapie szkolnym, który miał miejsce w naszej szkole wzięło udział 32 uczniów z klas 5,6,7 i 8. Do etapu finałowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Emma Gotowska, Amelia Bąk, Stanisław Dziędzioła, Wojciech Motyka, Adam Gawroński, Paweł Starak, Wojciech Rybczyński, Paweł Wojkowski, Julia Rajczakowska, Grzegorz Król . Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą państw wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa, ich symboli, flag, najważniejszych świąt, istotnych faktów historycznych, elementów geografii czy najnowszych wydarzeń. Konkurs miał formę testu w języku polskim i angielskim, zawierał różne rodzaje zadań: test wyboru, pytania otwarte, uzupełnianie zdań, prawda/fałsz itp.


Wyniki etapu finałowego wśród klas 4-6:


I miejsce – Stanisław Dziędzioła SP 5
II miejsce – Wojciech Motyka SP 5
III miejsce – Michał Niemczuk SP 4


klasy 7-8


I miejsce – Roksana Kaliciak SP 1
II miejsce – Kacper Jakubowicz SP 2
III miejsce – Amelia Kuczyńska SP 4


Udział w takim konkursie stwarza uczniom możliwości wykazania się wiedzą kulturową, rozwija motywację do nauki języka angielskiego, zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy, kształtuje tolerancję i szacunek dla innych narodów.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Nauczyciele języka angielskiego

Konkurs Wiedzy o Wielkiej BrytaniiPokaż galerie