23 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły"  dla klas trzecich. W konkursie wzięły udział drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej w Paszowicach.


Konkurs składał się z części teoretycznej, gdzie uczestnicy poszczególnych drużyn odpowiadali na wylosowane pytania oraz części praktycznej, w której pokonywali tor przeszkód jadąc rowerem.
Do składu komisji zostali zaproszeni panowie policjanci z Komendy Policji w Jaworze. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazywali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie musieli również sprawnie poruszać się rowerem, pokonując niełatwy tor z przeszkodami.
Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1
II miejsce- drużyna ze Szkoły Podstawowej w Paszowicach
III miejsce- drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5
Dziękujemy serdecznie całej komisji oraz wszystkim uczestnikom konkursu wraz z ich opiekunami. Zapraszamy do udziału za rok.

Dorota Jastrzębska-SkupieńBezpieczna Droga Do SzkołyPokaż galerie