GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE!

KAŻDEGO DNIA MOŻESZ ODDAĆ DO 5 GŁOSÓW NA NASZĄ SZKOŁĘ. ZWYCIĘSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE (MAMY NADZIEJĘ, ŻE WŚRÓD NICH BĘDZIE NASZA) OTRZYMAJĄ PROFESJONALNY SPRZĘT TENISOWY DO NAUKI DZIECI, A NAUCZYCIELE Z TYCH PLACÓWEK ZOSTANĄ SPECJALNIE PRZESZKOLENI.

GŁOSOWAĆ MOŻNA NA:

https://dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/11/szkola-podstawowa-nr-5